Contatore siti

2005 I anno

  Ipazia   Αὕτη ἐν ’Αλεξανδρείᾳ καὶ ἐγεννήθη καὶ ἀνετράϕη καὶ ἐπαιδεύθη. τὴν δὲ ϕύσιν γενναιοτέρα τοῦ πατρὸς οὖσα οὐκ...

 
Ipazia
 
Αὕτη ἐν ’Αλεξανδρείᾳ καὶ ἐγεννήθη καὶ ἀνετράϕη καὶ ἐπαιδεύθη. τὴν δὲ ϕύσιν γενναιοτέρα τοῦ πατρὸς οὖσα οὐκ ἠρκέσθη τοῖς διὰ τῶν μαθημάτων παιδεύμασιν ὑπὸ τῷ πατρί, ἀλλὰ καὶ ϕιλοσοϕίας ἥψατο τῆς ἄλλης οὐκ ἀγεννῶς. περιβαλλομένη δὲ τρίβωνα ἡ γυνὴ καὶ διὰ μέσου τοῦ ἄστεος ποιουμένη τὰς προόδους ἐξηγεῖτο δημοσίᾳ τοῖς ἀκροᾶσθαι βουλομένοις ἢ τὸν Πλάτωνα ἢ τὸν ’Αριστοτέλην ἢ τὰ ἄλλου ὅτου δὴ τῶν ϕιλοσόϕων. πρὸς δὲ τῷ διδασκαλικῷ καὶ ἐπ’ ἄκρον ἀναβᾶσα τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, δικαία τε καὶ σώϕρων γεγονυῖα, διετέλει παρθένος, οὕτω σϕόδρα καλή τε οὖσα καὶ εὐειδής, ὥστε καὶ ἐρασθῆναί τινα αὐτῆς τῶν προσϕοιτώντων. ὁ δὲ οὐχ οἷός τε ἦν κρατεῖν τοῦ ἔρωτος, ἀλλ’ αἴσθησιν ἠδὴ παρείχετο καὶ αὐτῇ τοῦ παθήματος. οἱ μὲν οὖν ἀπαίδευτοι λόγοι ϕασί, διὰ μουσικῆς αὐτὸν ἀπαλλάξαι τῆς νόσου τὴν ‘Υπατίαν· ἡ δὲ ἀλήθεια διαγγέλλει πάλαι μὲν διεϕθορέναι τὰ μουσικῆς, αὐτὴν δὲ προενεγκαμένην τι τῶν γυναικείων ῥακῶν αἵματι βεβαμμένον καὶ τὸ σύμβολον ἐπιδείξασαν τῆς ἀκαθάρτου γενέσεως, “τούτου μέντοι”, ϕάναι, “ἐρᾷς, ὦ νεανίσκε, καλοῦ δὲ οὐδενός”, τὸν δὲ ὑπ’ αἰσχύνης καὶ θάμβους τῆς ἀσχήμονος ἐπιδείξεως διατραπῆναί τε τὴν ψυχὴν καὶ διατεθῆναι σωϕρονέστερον.
οὕτω δὲ ἔχουσαν τὴν ‘Υπατίαν, ἔν τε τοῖς λόγοις οὖσαν ἐντρεχῆ καὶ διαλεκτικὴν ἔν τε τοῖς ἔργοις ἔμϕρονά τε καὶ πολιτικήν, ἥ τε ἄλλη πόλις εἰκότως ἠσπάζετό τε καὶ προσεκύνει διαϕερόντως, οἵ τε ἄρχοντες ἀεὶ προχειριζόμενοι τὰ τῆς πόλεως ἐϕοίτων πρῶτοι πρὸς αὐτήν, ὡς καὶ ’Αθήνησι διετέλει γινόμενον. εἰ γὰρ καὶ τὸ πρᾶγμα ἀπόλωλεν, ἀλλὰ τό γε ὄνομα ϕιλοσοϕίας ἔτι μεγαλοπρεπές τε καὶ ἀξιάγαστον εἶναι ἐδόκει τοῖς μεταχειριζομένοις τὰ πρῶτα τῆς πολιτείας.
 
Suda IV 644, 12 s.v. ‘Υπατία
 

2005 I anno